AIRHEAT varmluftaggregater

AIRHEATs danskproducerede varmluftaggregater er velegnet til brug i de fleste virksomheder. Det kan være som traditionel rumopvarmning eller i forbindelse med ventilationsanlæg.

AIRHEAT varmluftaggregater eller varmluftovne om man vil, leveres som standard fra 14 til 1175 kW, og produceres i både stående og liggende model.

AIRHEATs danskproducerede varmluftsaggregater er af vendekammer typen, hvilket vil sige at røggasserne vender i vandrette rørrækker. Dette bevirker, at der sker en optimal afkøling af røggasserne, som må siges at være af altafgørende betydning for økonomisk drift. Forbrændingskammeret i AIRHEAT’s varmluftaggregater er fremstillet af rustfrit syrefast stål, hvilket sikrer varmluftsaggregatet en lang levetid. Dækpladerne omkring brandboks og varmeveksler er isolerede.

Ventilator og motor er placeret på en svingningsdæmpet konstruktion, som modvirker forplantning af støj til omgivelserne.

Varmluftaggregaterne leveres med galvaniserede plader.

 

AIRHEAT varmluftsaggregater er velegnet til brug i de fleste virksomheder, enten som traditionel rumopvarmning eller i forbindelse med ventilationsanlæg. Til rumopvarmning leveres aggregaterne som standard i intervallet fra 14 - 1175 kW. Er der tale om aggregater til f.eks. korntørring eller andre tørre processer, produceres aggregaterne helt op til 4500 kW.

Aggregaternes varmekilde, i form af en olie- eller gasbrænder, producerer varme i brandkammeret, hvorefter den fordeles ud i vendekamrene og videre til skorstenen. Ventilatoren, der er anbragt i aggregatets bund, blæser samtidig kold luft op omkring brandkammer og vendekamre. Den opvarmede luft fordeles herefter ud gennem udblæsningssystemet indtil den ønskede temperatur er opnået.

Totalløsninger på varmluft-aggregat

  • Hurtig og økonomisk opvarmning på arbejdspladsen
  • Traditionel rumopvarmning

 

Kontakt en medarbejder